დიმიტრი შაფაქიძე

დამფუძნებელი / არქიტექტორი

ირაკლი აბაშიძე

დამფუძნებელი / არქიტექტორი

თიკი ფეიქრიშვილი

არქიტექტორი

ბოკა კილასონია

არქიტექტორი

ნიკო ქსოვრელი

არქიტექტორი

კახა ვაჩაძე

არქიტექტორი / 3D ვიზუალიზაცია

რინე თოდრია

არქიტექტორი

სერგი კვარაცხელია

3D ვიზუალიზაცია