დიმიტრი შაფაქიძე

დამფუძნებელი / არქიტექტორი

ირაკლი აბაშიძე

დამფუძნებელი / არქიტექტორი

ტატა ქოიავა

არქიტექტორი

ბოკა კილასონია

არქიტექტორი

ნიკო ქსოვრელი

არქიტექტორი

კახა ვაჩაძე

არქიტექტორი / 3D ვიზუალიზაცია

თამარ ტეხოვა

არქიტექტორი

სერგი კვარაცხელია

3D ვიზუალიზაცია

მარიამ ლორთქიფანიძე

არქიტექტორი

გიორგი ზაკაშვილი

არქიტექტორი

ანკა მორგოშია

არქიტექტორი

ბექა დადეშქელიანი

პროექტების მენეჯერი